Et nettprogram for å hjelpe deg å sove bedre

Beskrivelse av studien

SHUTi er et interaktivt nettbasert behandlingsprogram utviklet for å hjelpe voksne mennesker med insomni. Programmet ble utviklet ved Universitetet i Virginia i USA og er oversatt til norsk. SHUTi er laget for å gi individuelt tilpasset behandling og anbefalinger til mennesker med søvnvansker; det inkluderer de som enten opplever vansker med å sovne, er plaget av oppvåkninger om natten, eller/og er plaget av for tidlig morgenoppvåkning. Hensikten med denne studien er å undersøke hvor godt dette internett-baserte behandlingstilbudet mot insomni fungerer.

Beskrivelse | Deltakelse | Personvern | Samtykke