Et nettprogram for å hjelpe deg å sove bedre

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål knyttet til studien eller behandlingsprogrammet kan du sende en e-post til post@sovnmestring.no

Besøksadressen vår er:

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Avdeling for samfunn og psykisk helse
Divisjon for psykisk helse
Kalfarveien 31
5018 Bergen

Kontakt via telefon:

Øystein Vedaa, studiekoordinator: 55 58 33 05
Børge Sivertsen, studieleder: 53 20 41 01